Navigatie

 

Wettelijk erfdeel van kinderen

Bij testament kan iemand geheel naar eigen inzicht over zijn erfenis beschikken en dus ook zijn kinderen onterven. Maar de wet kent het wettelijk erfdeel, ook wel legitieme portie. Een kind kan altijd aanspraak maken op een deel van de erfenis. Dat deel is de helft van zijn erfdeel als er geen testament is.

 

Uiteraard is de legitieme portie een dankbare aanleiding tot veel geschillen bij de rechter. Vooral de door de erflater tijdens leven gedane giften zijn daarbij onderwerp van discussie. Dergelijke giften moeten voor de berekening van de legitieme worden bijgeteld. Schenkingen en andere (verhulde) vermogensoverdrachten tijdens leven (bijvoorbeeld verkoop tegen een te lage prijs) zijn dan een mikpunt. Ook schenkingen die niet gebruikelijk of bovenmatig zijn komen aan de orde. Uiteraard verschillen de beschonkene en de legitimaris van mening hoe de betreffende giften moeten worden gekwalificeerd.

In een uitspraak van 21 december 2021 heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld over een geschil met betrekking tot de berekening van de legitieme portie.

Uitspraak

De erflater (de overledene) liet vier kinderen na. Twee van hen zijn onterfd en de andere twee zijn tot enig erfgenamen benoemd. In geschil is of de aan de twee ervende kinderen tijdens leven van erflater gedane schenkingen gebruikelijk en niet-bovenmatig zijn. Afhankelijk daarvan worden deze wel of niet in aanmerking genomen bij de berekening van de legitieme.

Volgens het hof brengt de beschermingsgedachte van de legitieme portie met zich mee dat de giften in dit geval niet-gebruikelijk en bovenmatig zijn. Het hof zet uiteen wat wordt verstaan onder een gebruikelijke gift: ‘Gangbare, gewone giften zijn giften voor een verjaardag, een huwelijk of voor Sinterklaas of kerst en zijn ook giften die aan kinderen worden gedaan zonder al te groot onderscheid te maken’. Onder niet bovenmatig wordt verstaan: ‘gering van omvang, waarbij de omstandigheden zoals de financiële positie van de gever een zekere rol moet kunnen blijven spelen’.

Het hof ziet geen concrete reden aanwezig voor de betreffende schenkingen. Conclusie is dat het doel van de schenkingen was het besparen van erfbelasting en het benadelen van de twee onterfde kinderen. Deze giften moesten om die reden worden meegenomen bij het berekenen van de legitieme portie. De stelling dat een gift niet bovenmatig is wanneer deze het jaarlijks vrijgestelde bedrag voor de schenkbelasting niet te boven gaat, vormt volgens het hof geen zelfstandige grond om iets anders aan te nemen.

Conclusie

Uitganspunt is dan wel dat iemand naar eigen goeddunken over zijn nalatenschap kan beschikken en dus ook zijn kinderen kan onterven, maar dat legitimarissen (kinderen die een beroep doen op hun wettelijk erfdeel) daar soms een correctie op kunnen toepassen.

Mocht u vragen hebben  over een erfrechtelijke kwestie, neem dan gerust contact met mij op.

mr Jean van Zinnicq Bergmann                                                   Van Zinnicq Bergmann Advocaten

Advocaat erfrecht                                                                           ‘s-Hertogenbosch

book lot on black wooden shelf

BLOGARCHIEF

 • mei 2024
 • april 2024
 • maart 2024
 • januari 2024
 • november 2023
 • september 2023
 • augustus 2023
 • juli 2023
 • mei 2023
 • april 2023
 • maart 2023
 • februari 2023
 • januari 2023
 • december 2022
 • november 2022
 • oktober 2022
 • september 2022
 • augustus 2022
 • juli 2022
 • juni 2022
 • mei 2022
 • april 2022
 • maart 2022
 • februari 2022
 • januari 2022
 • december 2021
 • november 2021
 • oktober 2021
 • september 2021
 • augustus 2021
 • juli 2021
 • juni 2021
 • mei 2021
 • april 2021
 • maart 2021
 • februari 2021
 • januari 2021
 • december 2020
 • november 2020
 • oktober 2020
 • september 2020
 • augustus 2020
 • juli 2020
 • juni 2020
 • mei 2020
 • april 2020
 • maart 2020
 • februari 2020
 • januari 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • augustus 2019
 • juli 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • augustus 2018
 • februari 2018
 • januari 2018
 • december 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • augustus 2017
 • juli 2017
 • juni 2017
 • mei 2017
 • april 2017
 • maart 2017
 • februari 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • november 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augustus 2016
 • juli 2016
 • maart 2016
 • december 2015
 • november 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • juli 2015
 • juni 2015
 • mei 2015
 • april 2015
 • maart 2015
 • februari 2015
 • januari 2015
 • december 2014
 • november 2014
 • oktober 2014
 • augustus 2014
 • juli 2014
 • mei 2014
 • april 2014
 • maart 2014
 • februari 2014
 • januari 2014
 • december 2013
 • november 2013
 • oktober 2013
 • september 2013
 • augustus 2013
 • juli 2013
 • juni 2013
 • mei 2013
 • april 2013
 • maart 2013
 • februari 2013
 • januari 2013
 • december 2012
 • november 2012
 • oktober 2012
 • augustus 2012
 • juli 2012
 • juni 2012
 • mei 2012
 • april 2012
 • maart 2012

 • TAGS

  Ontvang onze gratis juridische tips
  Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

  Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.